На производстве мономеров "Томскнефтехима" получена 2,5-милионная тонна пропилена - STS Group Chemical