Патент на изобретение биологически активного препарата "Суперуниверсал" - STS Group Chemical